1.960 kinderen spurten door Park Spoor Noord tijdens scholenveldloop

28/9/2023

Maar liefst 1.960 kinderen van 11 scholen uit Antwerpen-Noord nemen op vrijdag 29 september deel aan de scholenveldloop in Park Spoor Noord. Na afloop krijgen ze een lekkere appel en een sportieve klasfoto.

Allemaal winnaars

Kinderen van het eerste tot het zesde leerjaar lopen in verschillende groepen afstanden aangepast aan hun leeftijd. Onder begeleiding van BVAC (Beerschot Vrienden Atletiek Club) wordt er enthousiast gelopen op een parcours van 600 of 1.000 meter. Aangemoedigd door een speaker en muziek bruiste Park Spoor Noord van de sportieve energie.

Districtsschepen voor sport Charlie Van Leuffel: "De focus van onze jaarlijkse scholenveldloop ligt niet op winnen maar wel op fair play en samen sporten. Voor zo'n 2.000 kinderen uit ons district is het ook een leuke, eerste kennismaking met lopen en atletiek. Elke deelnemer is een winnaar. Daarom mag elke klas na afloop voor de camera in onze fotozone, en krijgen alle klasgenootjes een lekker stukje fruit om na te genieten van hun mooie prestatie.”

Ook de pers is van harte welkom op vrijdag 29 september van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur in Park Spoor Noord, Damplein 31, 2060 Antwerpen.

Scholenveldloop Wilrijkse Plein

Op vrijdag 6 oktober organiseren district Antwerpen, district Wilrijk en BVAC een tweede scholenveldloop op de Wilrijkse Plein (2020 Antwerpen). Meer dan 1.000 leerlingen uit 6 scholen uit de buurt geven dan het beste van zichzelf.

 

Charlie Van Leuffel districtsschepen bevoegd voor sport, communicatie, innovatie, evenementen & feestelijkheden
Benjamin Spoelders projectdeskundige sport, district Antwerpen

 


 

Over District Antwerpen

District Antwerpen is de kern van een bruisende, leefbare en moderne stad. Als het lokale aanspreekpunt voor alle inwoners van postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 houdt district Antwerpen een vinger aan de pols bij alles wat er leeft binnen haar wijken om daar op een verrassende en innoverende manier op in te spelen. 

Op www.districtantwerpen.be lees je meer nieuws over district Antwerpen en al haar verschillende beleidsdomeinen, events en projecten. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen, ondersteuning voor verenigingen en bewoners, verbeteringswerken aan straten of inspraak en participatie: in alles wat district Antwerpen doet wil het inwoners met elkaar verbinden om zo het grootste district van Antwerpen samen nog boeiender maken.

District Antwerpen
Mechelsesteenweg 216
2018 Antwerpen