Skip to Content
Antwerpenaar krijgt inspraak in Groenplan district Antwerpen

Antwerpenaar krijgt inspraak in Groenplan district Antwerpen

Stad Antwerpen en district Antwerpen werken samen aan een visie voor het groen in het district: het Groenplan Antwerpen. Om tot een zo volledig mogelijk beeld te komen van het bestaande groen en de mogelijkheden tot verbetering, wordt de Antwerpenaar eerst om zijn mening gevraagd.

Schepen voor groen Els van Doesburg: “Meer en betere groenbeleving in je buurt, daarvoor slaan stad en district graag de handen in elkaar. Uiteraard mét input van mensen in de buurt, want tenslotte heeft niemand meer inzicht in de noden en mogelijkheden. Vandaar deze warme oproep om mee te werken aan dit Groenplan. Samen maken we het verschil.”

Participatietour en online participatiekaart

Inwoners, bezoekers en liefhebbers van Antwerpen krijgen de kans om van zich te laten horen over het groen in district Antwerpen. Op de online participatiekaart via www.antwerpenmorgen.be/groenplanantwerpen krijgt iedereen de kans om punten op de kaart aan te duiden en daarbij te zeggen wat er vandaag al goed is of wat er beter kan en waarom. Dit kan nog tot 10 januari 2022.

Wie liever persoonlijk zijn mening deelt, kan de projectmedewerkers aanspreken op een van de vier haltes van de participatietour in district Antwerpen:

  • dinsdag 14 december: aan de foyer van BLOC 2030 Luchtbal, van 11.00 uur tot 14.30 uur (Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen)
  • donderdag 16 december: op de markt van Linkeroever, van 10.00 uur tot 13.00 uur (Frederik Van Eedenplein, 2050 Antwerpen)
  • donderdag 16 december: aan het districtshuis Antwerpen, van 15.00 uur tot 18.00 uur (Harmoniepark, 2018 Antwerpen)
  • vrijdag 17 december: in de inkomhal van Nova Kiel, van 17.00 uur tot 20.00 uur (Schijfstraat 105, 2020 Antwerpen)

In januari 2022 worden alle verzamelde meningen en tips verwerkt bij de visievorming van het Groenplan Antwerpen.

Districtsgroenplan Antwerpen

Het Groenplan Antwerpen wordt na het Groenplan Deurne het tweede districtsgroenplan. Met de goedkeuring van de proces- en startnota in de zomer van 2021 gaf het college het startschot voor dit plan. De startnota bevat een inventarisatie van het huidige groen in het district, omschrijft welke thema's belangrijk zijn en geeft een overzicht van groengerelateerde projecten van het district. De procesnota legt de verschillende stappen van het planproces vast: analyse, visie en definitief groenplan. De ambitie is om in 2023 klaar te zijn met dit Groenplan.

Schepen van district Antwerpen Tom Van den Borne: “Met een fijnmazig groenplan voor het district Antwerpen kunnen we onze inspanningen voor ontharding en vergroening nog doelgerichter maken. De input van onze bewoners, de ervaringsdeskundigen bij uitstek, kan ons veel inspiratie bieden.”

Meer informatie over het Groenplan staat op www.antwerpenmorgen.be/groenplanantwerpen.

Stad Antwerpen maakt gebruik van een nieuw verzendsysteem voor perscommunicatie. Voortaan kan je alle verstuurde persberichten ook raadplegen in onze nieuwsruimte op pers.antwerpen.be. Daar zullen ook telkens de dagordes college, gemeenteraad en gemeenteraadscommissies gepost worden.

 

Copyright headerbeeld: Stad Antwerpen

Over District Antwerpen

District Antwerpen is de kern van een bruisende, leefbare en moderne stad. Als het lokale aanspreekpunt voor alle inwoners van postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 houdt district Antwerpen een vinger aan de pols bij alles wat er leeft binnen haar wijken om daar op een verrassende en innoverende manier op in te spelen. 

Op www.districtantwerpen.be lees je meer nieuws over district Antwerpen en al haar verschillende beleidsdomeinen, events en projecten. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen, ondersteuning voor verenigingen en bewoners, verbeteringswerken aan straten of inspraak en participatie: in alles wat district Antwerpen doet wil het inwoners met elkaar verbinden om zo het grootste district van Antwerpen samen nog boeiender maken.

District Antwerpen
Mechelsesteenweg 216
2018 Antwerpen