Bouw mee aan district Antwerpen: duidelijk overzicht en lagere drempels

19/12/2023

District Antwerpen hecht veel belang aan de meningen en ideeën van al haar inwoners. Daarom werd er werk gemaakt van een duidelijk overzicht van alle mogelijkheden die inwoners hebben om op een constructieve manier mee te bouwen aan hun district. Hier en daar werden er drempels weggewerkt: zo kan je vanaf nu met slechts 300 handtekeningen een voorstel of vraag agenderen op de districtsraad.

Femke Meeusen (districtsschepen voor participatie) ijvert voor laagdrempelige en transparante participatie: "District Antwerpen had al veel mogelijkheden om bewoners te laten meebouwen aan hun district, maar nu brengen we voor het eerst alle mogelijkheden duidelijk samen. Op deze manier hopen we dat buren, verenigingen en actiecomités nóg makkelijker hun weg vinden en nauwer betrokken geraken bij hun district. Bovendien hebben we een paar voorwaarden aangepast. Zo moet je als inwoner geen 1.500 handtekeningen meer verzamelen om een voorstel of vraag te agenderen op de districtsraad, 300 stuks is vanaf nu voldoende."

Diverse participatiemogelijkheden

Participatie en betrokkenheid kunnen veel verschillende vormen aannemen. Inwoners kunnen zich inschrijven voor nieuwsbrieven, melding maken van problemen in de publieke ruimte of hun mening geven bij de heraanleg van een straat.

Maar ze kunnen ook ondersteuning krijgen voor hun idee of vereniging via toelagen of door deel te nemen aan de Burgerbegroting. Andere mensen of organisaties willen misschien deelnemen aan het beleid door te vergaderen met een adviesraad of door een idee voor te leggen aan de districtsraad.

Meer info over alle opties via deze link.

Wat is er nieuw?

  • Voor de voorstellen van burgers op de districtsraad wordt het vereiste aantal handtekeningen teruggebracht naar 300 stuks van inwoners ouder dan 16 jaar. Vroeger had je ongeveer 1.500 handtekeningen nodig, oftewel 1% van alle districtsbewoners ouder dan 16 jaar.
  • De mogelijkheid tot een volksraadpleging is sinds dit jaar officieel opgenomen in het huishoudelijk reglement.
  • Bij een verzoekschrift engageert district Antwerpen zich om de bewoner binnen de 30 dagen na de zitting een gemotiveerd antwoord te bezorgen.
  • Bewoners kunnen vanaf nu vóór de districtsraad of de commissie niet alleen de agenda maar óók de ontwerpbesluiten online bekijken.

Meer info over participatie via www.districtantwerpen.be of deze rechtstreekse link.

Femke Meeusen districtsschepen bevoegd voor cultuur, participatie en wijkwerking
Inge Van Nieuwenhuyze Burgerbegroting, district Antwerpen

 

 


 

Over District Antwerpen

District Antwerpen is de kern van een bruisende, leefbare en moderne stad. Als het lokale aanspreekpunt voor alle inwoners van postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 houdt district Antwerpen een vinger aan de pols bij alles wat er leeft binnen haar wijken om daar op een verrassende en innoverende manier op in te spelen. 

Op www.districtantwerpen.be lees je meer nieuws over district Antwerpen en al haar verschillende beleidsdomeinen, events en projecten. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen, ondersteuning voor verenigingen en bewoners, verbeteringswerken aan straten of inspraak en participatie: in alles wat district Antwerpen doet wil het inwoners met elkaar verbinden om zo het grootste district van Antwerpen samen nog boeiender maken.

District Antwerpen
Mechelsesteenweg 216
2018 Antwerpen