Burgerbegroting: 1,4 miljoen euro waar bewoners samen over beslissen

29/2/2024

Op zondag 3 maart zijn alle inwoners van district Antwerpen welkom in zaal Horta om de thema's te bepalen voor de nieuwe projecten van de Burgerbegroting. Daarnaast kan er nog tot 10 maart ook online gestemd worden.

Kiezen uit 24 thema’s

Alle inwoners van district Antwerpen (van 13 jaar en ouder) kunnen aangeven welke 8 thema’s zij het belangrijkst vinden. Uit een lijst met 24 thema's kiezen ze hun 8 favoriete onderwerpen en verdelen ze er zelf 1,4 miljoen euro over. Binnen deze thema's kunnen daarna projecten ingediend worden.

Live kiezen op zondag 3 maart

Femke Meeusen (districtsschepen voor participatie) spoort iedereen aan om deel te nemen: "De gesprekken tijdens de Kick-off van de Burgerbegroting worden dit jaar nóg interessanter omdat je samen met andere bewoners 8 thema's kan kiezen. Dat zijn er 3 meer dan vorig jaar. Alle deelnemers kiezen samen hun favoriete thema's én beslissen hoeveel budget elk thema krijgt. Een lekker stukje taart maakt het stemmen extra gezellig."

Geïnteresseerden zijn welkom in zaal Horta, Hopland 2 vanaf 14 uur. Ze kunnen hiervoor inschrijven via www.burgerbegroting.be. Op dezelfde website kan er nog online gestemd worden tot en met zondag 10 maart.

Ook de pers is van harte welkom op zondag 3 maart om 14 uur in zaal Horta, Hopland 2 voor de 11de feestelijke kick-off van de Burgerbegroting.

Burgerbegroting in 4 stappen

Bewoners, verenigingen en organisaties beslissen elk jaar over de Burgerbegroting in verschillende stappen. In de eerste stap kiezen ze hun 8 favoriete thema’s en verdelen ze er 1,4 miljoen euro over. Tussen 1 april en 15 mei kan iedereen ideeën indienen. In september, tijdens de derde stap, kiezen de inwoners van district Antwerpen welke ingediende projecten er volgend jaar uitgevoerd worden. Het uitvoeren van die projecten is de vierde en laatste stap. Inwoners kiezen zelf aan welke en aan hoeveel stappen ze deelnemen.

Femke Meeusen districtsschepen bevoegd voor cultuur, participatie en wijkwerking
David Michiels projectmedewerker Burgerbegroting & participatie, District Antwerpen

 

Over District Antwerpen

District Antwerpen is de kern van een bruisende, leefbare en moderne stad. Als het lokale aanspreekpunt voor alle inwoners van postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 houdt district Antwerpen een vinger aan de pols bij alles wat er leeft binnen haar wijken om daar op een verrassende en innoverende manier op in te spelen. 

Op www.districtantwerpen.be lees je meer nieuws over district Antwerpen en al haar verschillende beleidsdomeinen, events en projecten. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen, ondersteuning voor verenigingen en bewoners, verbeteringswerken aan straten of inspraak en participatie: in alles wat district Antwerpen doet wil het inwoners met elkaar verbinden om zo het grootste district van Antwerpen samen nog boeiender maken.

District Antwerpen
Mechelsesteenweg 216
2018 Antwerpen