Skip to Content

Burgerbegroting: bewoners kiezen voor sociale thema's en vergroening

12/3/2024

Voor de 11e keer kozen de inwoners van district Antwerpen hun favoriete thema’s voor de Burgerbegroting en verdeelden ze er maar liefst 1,4 miljoen euro over. Zo beslisten alle stemmers samen over 10 procent van het volledige jaarbudget van het district. De populairste thema’s zijn 'Mensen helpen', 'Sterke verenigingen en vrijwilligers' en 'Groen in straten en op pleinen'.

De inwoners van district Antwerpen kozen de afgelopen weken hun 8 favoriete thema’s uit een lijst van 24 thema's en verdeelden er 1,4 miljoen euro over. Stemmen kon zowel online als live op zondag 3 maart in zaal Horta. Daarnaast ging de Burgerbegroting op bezoek bij heel wat lokale bewonersgroepen en organisaties om zoveel mogelijk stemmen te horen. Er werden extra inspanningen gedaan om personen met een beperking te betrekken bij het stemproces.

Tijdens de live sessies bespraken de deelnemers alle thema's tijdens speeddates om zo de belangrijkste thema’s te bepalen. In onderlinge dialoog koppelden ze er nadien budgetten aan.

8 gekozen thema's

Alle stemmen zijn geteld. Dit zijn de 8 gekozen thema’s en de toegekende bedragen:

Mensen helpen

255.557 euro

Sterke verenigingen en vrijwilligers

245.006 euro

Groen in straten en op pleinen

198.638 euro

Mensen samenbrengen

175.860 euro

Toegankelijke straten en pleinen

174.331 euro

Fietsvriendelijke straten

143.493 euro

Meer bomen

139.689 euro

Minder stenen

67.426 euro

Districtsschepen voor participatie Femke Meeusen: "Uit de stemresultaten blijkt een sterke voorkeur van onze inwoners voor sociale thema's. Deze thema's krijgen samen de helft van het totaalbudget toegewezen. Daarnaast blijven toegankelijkheid en vergroening immens populair, net zoals de vorige jaren. Deze diversiteit aan thema's biedt een mooie kans voor veel projecten om ons district verder te verbeteren."

Ideeën indienen vanaf 15 maart

Nu de thema’s gekozen zijn en de bedragen verdeeld zijn, start de volgende stap van de Burgerbegroting: de ideeënronde. Iedereen kan vanaf 15 maart ideeën indienen via www.burgerbegroting.be.

Een idee moet passen binnen één van de 8 thema’s en het beschikbare budget. Indienen kan tot en met zondag 28 april 2024.

In september kiezen de inwoners welke ideeën effectief geld krijgen, dit kan zowel online als op het Burgerbegrotingfestival op zondag 22 september. Alle info is te vinden op www.burgerbegroting.be.

Femke Meeusen districtsschepen bevoegd voor cultuur, participatie en wijkwerking
David Michiels projectmedewerker Burgerbegroting & participatie, District Antwerpen

 

Over District Antwerpen

District Antwerpen is de kern van een bruisende, leefbare en moderne stad. Als het lokale aanspreekpunt voor alle inwoners van postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 houdt district Antwerpen een vinger aan de pols bij alles wat er leeft binnen haar wijken om daar op een verrassende en innoverende manier op in te spelen. 

Op www.districtantwerpen.be lees je meer nieuws over district Antwerpen en al haar verschillende beleidsdomeinen, events en projecten. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen, ondersteuning voor verenigingen en bewoners, verbeteringswerken aan straten of inspraak en participatie: in alles wat district Antwerpen doet wil het inwoners met elkaar verbinden om zo het grootste district van Antwerpen samen nog boeiender maken.

District Antwerpen
Mechelsesteenweg 216
2018 Antwerpen