Buurtfeest voor 100 jaar Linkeroever op zondag 24 september

Symbolische overtocht door stads- en districtscollege trapt feest op gang

District en stad Antwerpen nodigen alle inwoners van Linkeroever uit om mee 100 jaar Linkeroever te vieren op zondag 24 september. Het terrein van de Zeescouts aan de Thonetlaan is het decor voor een prachtige middag. Aanwezigen genieten van muziek en gratis drankjes met zicht op de Schelde.

Persuitnodiging

Burgemeester Bart De Wever, districtsschepen Charlie Van Leuffel, districtsburgemeester Paul Cordy en andere leden van het stads- en districtscollege trappen de feestelijkheden op gang met een symbolische overtocht van de schelde.

​100 jaar geleden, in 1923, werd de toevoeging van het nieuwe stadsdeel aan Antwerpen op dezelfde wijze symbolisch ingezet door het toenmalige college.

De pers is van harte welkom om mee te varen bij deze symbolische overtocht, op zondag 24 september, om 14.30 uur aan het ponton van het Steen. De ontvangst aan de overkant is om 14.45 uur aan het ponton van de veerdienst op Linkeroever.

Gelieve uw aanwezigheid bij de overtocht, of bij de ontvangst op Linkeroever, te bevestigen via
felix.lion@antwerpen.be

De reuzen van Linkeroever, Anneke Mossel en Prins Langoustian van Labordonia verwelkomen de veerboot aan het ponton op Linkeroever. Ze worden begeleid door leden van het Genootschap van Anneke Mossel vzw.

Buurtfeest

Het buurtfeest vindt plaats bij de Zeescouts aan de Thonetlaan 165 (2050 Linkeroever).

Programma

14.30

Opening deuren en welkomstdrankje

14.50

Aankomst schepen- en districtscollege met fanfare De Stadstrommelaars

15.00

Welkomstwoord door vertegenwoordigers stad en district

15.15

Optreden Lost Legends

16.00

Zangmoment Klankjorum

16.30

Radio Minerva Big Band

17.45

Einde optredens

Feestjaar 100 jaar Linkeroever

Het Buurtfeest 100 jaar Linkeroever sluit een feestjaar af dat startte op 31 maart, met een campagne om de inwoners te motiveren om een straatfeest, speelstraat, expo, festival, workshop of andere activiteit te organiseren.

Bovendien werd in een openluchtexpo aan de voetgangerstunnel de geschiedenis van Linkeroever weergegeven in een chronologische lijn. De expo is nog te bezichtigen tot en met 24 september.

Bart De Wever Burgemeester
Paul Cordy districtsburgemeester bevoegd voor publiek domein & mobiliteit, burgerlijke stand
Charlie Van Leuffel districtsschepen bevoegd voor sport, communicatie, innovatie, evenementen & feestelijkheden
Johan Vermant Woordvoerder burgemeester Bart De Wever
Felix Lion projectdeskundige cultuur en evenementen, district Antwerpen
Over District Antwerpen

District Antwerpen is de kern van een bruisende, leefbare en moderne stad. Als het lokale aanspreekpunt voor alle inwoners van postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 houdt district Antwerpen een vinger aan de pols bij alles wat er leeft binnen haar wijken om daar op een verrassende en innoverende manier op in te spelen. 

Op www.districtantwerpen.be lees je meer nieuws over district Antwerpen en al haar verschillende beleidsdomeinen, events en projecten. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen, ondersteuning voor verenigingen en bewoners, verbeteringswerken aan straten of inspraak en participatie: in alles wat district Antwerpen doet wil het inwoners met elkaar verbinden om zo het grootste district van Antwerpen samen nog boeiender maken.

District Antwerpen
Mechelsesteenweg 216
2018 Antwerpen