Definitief ontwerp voor heraanleg Louiza-Marialei, plein aan Oorlogsmonument en eilandje Stadspark

Definitief ontwerp voor heraanleg Louiza-Marialei, plein aan Oorlogsmonument en eilandje Stadspark

13/2/2024

District en stad Antwerpen zetten een volgende stap in het herwaarderen van het Stadspark. De vernieuwing van het speelterrein en het verbindingspad tussen Quinten Matsijslei en Rubenslei is momenteel in uitvoering. Nu werden de definitieve ontwerpen van studiebureau Omgeving voor het plein aan het Oorlogsmonument, de Louiza-Marialei, de zone Van Eycklei en de Stadsparkvijver goedgekeurd.

Heraanleg Louiza-Marialei

De Louiza-Marialei ligt dan wel buiten de kenmerkende driehoek, maar ze maakt integraal deel uit van het Stadspark als beschermd monument. Het ontwerp herleidt de verharding tot het strikt noodzakelijke. Tussen de bomenrijen komt een pad in halfverharding. De rijbaan wordt uitgevoerd in asfalt. De nieuwe parkeerplaatsen bevinden zich niet langer tussen de bomen. Ze komen in een strook voor langsparkeren naast de rijbaan, uitgevoerd in bolle kasseien met grasvoeg. Tijdens de heraanleg wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd met ruimte voor plaatselijke infiltratie.

Districtsburgemeester Paul Cordy licht toe: “Vanuit het Onze-Lieve-Vrouwecollege kwam de vraag naar extra verkeersveiligheidsmaatregelen. De Louiza-Marialei blijft een gereglementeerde schoolstraat. De voetpaden in betonstraatstenen worden verbreed ter hoogte van de ingangen van de school. Het enkelrichtingsverkeer blijft behouden, ook voor fietsers, zodat alle verkeersstromen dezelfde richting volgen."
Story image

Plein Oorlogsmonument voor de gesneuvelden en zone Van Eycklei

Het inkomplein aan de Van Eycklei met het Oorlogsmonument wordt onthard aan de randen en voorzien van een spiegelvijver. Door de inrichting van een vlakke waterspiegel kan deze ruimte nog steeds gebruikt worden voor evenementen. De spiegelvijver zelf zal uitgevoerd worden in gewapend beton met een geslepen oppervlakteafwerking in roodbruine tinten.

Districtsschepen voor groenvoorziening & parken Tom Van den Borne: “Het hoefijzervormige pad rondom de spiegelvijver wordt uitgevoerd in mozaïekkeien uit hergebruik van de aanwezige verharding. Het ontwerp voorziet in een circulaire wateropvang, zodat het water van de spiegelvijver opnieuw gebruikt wordt. Op het vernieuwde plein komen ook comfortabele zitbanken. De groene buffer tussen het inkomplein en het drukke kruispunt van de Rubenslei met de Van Eycklei scheidt het Stadspark visueel en mentaal van de straat. Op deze manier wordt de parkbeleving langsheen deze rand terug versterkt en ontstaat een rustige wandelas.”
Story image

De groenstrook langs de Van Eycklei wordt opnieuw ingericht. In overleg met de groenexperten van het studiebureau, stad en district Antwerpen en het Agentschap voor Onroerend Erfgoed verdwijnen 6 bomen. In de nieuwe groenzone, die een buffer zal vormen tussen de Van Eycklei en de zone voor het oorlogsmonument, komen 9 nieuwe bomen. Langsheen de Van Eycklei worden verder 76 nieuwe hoge solitaire heesters en 5 nieuwe lage solitaire heesters geplant.

Stadsparkvijver

Het historische eiland in de stadsparkvijver is vandaag onbestaande. De noordelijke zone van het eiland ligt te hoog voor het huidige waterpeil en staat droog. Om de zone terug om te vormen tot een eiland zullen graafwerken tot 2 meter boven zeeniveau noodzakelijk zijn voor een permanente waterspiegel. Langs de oever van het eiland worden moeraszones voorzien. Deze bieden de meeste kansen op vlak van biodiversiteit. Hier kan een breed gamma aan plantensoorten gedijen. Dit zorgt voor een grotere variëteit aan insecten en dieren. Vooral de moeraszones gericht op het zuiden hebben een groot potentieel.

Schepen voor openbaar domein Erica Caluwaerts: “Bij een grote waterpeilstijging in de vijver verkleint de ligweide aan de oever. Om de bezoekers toch ruimte te geven aan de waterrand, komt er een ponton. Dit zal bestaan uit een houten zonnedek in verschillende niveaus. Drie treden met een totaal hoogteverschil van 1,5 meter vormen een tribune. De vormgeving van het ponton sluit aan op de landschappelijke stijl, met haar typerende slingerende serpentinevormen.

Er komt een nieuwe aanvoerleiding met regenwater vanuit de Quellinstraat en de wijk ten oosten van het Stadspark. De instroomconstructie hiervan wordt onder het toekomstige ponton weggewerkt. De Stadsparkvijver was oorspronkelijk een schakel in het groter stadswaternetwerk. Water van de Herentalsevaart stroomde via de vijver naar de ruien in de binnenstad. In kader van de herwaardering komt er opnieuw een verbinding tussen de vijver en de rui in de Rubenslei.

Story image

De toekomstbeelden (copyright: OMGEVING) staan in de mediagalerij. Ze zijn enkel bedoeld voor gebruik door de pers.

Paul Cordy districtsburgemeester bevoegd voor publiek domein & mobiliteit, burgerlijke stand
Tom Van den Borne districtsschepen bevoegd voor groenvoorziening & parken, jeugd, senioren, leefmilieu
Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Andries Gouweloose Publieke Ruimte district Antwerpen
Jill Cools woordvoerder schepen Erica Caluwaerts

 

 

Over District Antwerpen

District Antwerpen is de kern van een bruisende, leefbare en moderne stad. Als het lokale aanspreekpunt voor alle inwoners van postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 houdt district Antwerpen een vinger aan de pols bij alles wat er leeft binnen haar wijken om daar op een verrassende en innoverende manier op in te spelen. 

Op www.districtantwerpen.be lees je meer nieuws over district Antwerpen en al haar verschillende beleidsdomeinen, events en projecten. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen, ondersteuning voor verenigingen en bewoners, verbeteringswerken aan straten of inspraak en participatie: in alles wat district Antwerpen doet wil het inwoners met elkaar verbinden om zo het grootste district van Antwerpen samen nog boeiender maken.

District Antwerpen
Mechelsesteenweg 216
2018 Antwerpen