Skip to Content

District Antwerpen lanceert vernieuwde subsidiereglementen op maat

21/6/2022

Op maandag 20 juni 2022 werden de vernieuwde ondersteuningsreglementen unaniem goedgekeurd op de districtsraad. Deze gaan vanaf het najaar van 2022 in voege. De 3 bestaande koepelreglementen worden opgesplitst in 19 afzonderlijke reglementen op maat van onze inwoners. Enkele nieuwe ondersteuningsmogelijkheden die het district zal aanbieden zijn een regenton, gemeenschapsvormende groenprojecten en een burenbank.

Reglementen op maat

Het nieuwe ondersteuningsbeleid van stad Antwerpen vormde de aanleiding om de bestaande reglementering grondig onder de loep te nemen en op te splitsen. ​

Samuel Markowitz, districtsschepen voor financiën, licht toe: “Om de beschikbare ondersteuning overzichtelijker en gebruiksvriendelijker te maken voor onze inwoners zorgen we er nu voor dat elke ondersteuningsvorm een eigen reglement krijgt. We stappen dus af van onze 3 koepelreglementen; namelijk het districtsfonds, werkingstoelagen en infrastructuurtoelagen. En aangezien ons ondersteuningsaanbod uitbreidt, kunnen we onze nieuwe ondersteuningsvormen ineens een eigen reglement op maat geven. Door deze opsplitsing én de nieuwe ondersteuningsvormen zijn er dus meer reglementen. Maar dit maakt elk reglement wel duidelijker en laagdrempeliger voor de aanvragers.”

Beleef je buurt met het Districtsfonds

“Het 'Districtsfonds: beleef je buurt!’ kan gebruikt worden om de verschillende wijken van ons district een positieve impuls te geven", aldus Femke Meeusen, districtsschepen voor wijkwerking. “Om dit makkelijker te maken vervalt het onderscheid tussen kleine en grote activiteiten. Nieuw zijn de afzonderlijke reglementen voor de aanvraag van een burenbank of een straatfeest. Fijn voor onze inwoners is dat het budget voor eten en drinken tijdens zo’n straatfeest opgekrikt wordt naar 300 euro. Met deze nieuwe reglementen en ingekorte aanvraagtermijnen zorgen we voor extra ontmoeting en gezelligheid in ons district."

Meer vergroeningsmogelijkheden

“Gezelligheid en meer groen gaan hand in hand”, vult Tom Van den Borne, districtsschepen voor groenvoorziening & parken, aan. “Daarom ben ik blij dat ook ons ‘buurt in bloei’ aanbod uitbreidt. Vanaf dit najaar kunnen inwoners ook een regenton aanvragen of een gemeenschapsvormend groenproject indienen. De focus leggen we zo op duurzame vergroening of verblauwing in de straat. Naast deze nieuwigheden blijft ons vertrouwde ‘buurt in bloei’ aanbod bestaan. Onze inwoners kunnen dus nog steeds hun buurt vergroenen door een geveltuin of groenslinger aan te vragen, of een boomvak te adopteren. Onze inwoners krijgen meer beslissingstijd tijdens de zomer omdat de aanvraagdeadline van 1 september verschuift naar 21 september.”

Werkingssubsidie voor jeugd- en sportverenigingen

“Bij jeugd biedt het district het volledige pakket: startende jeugdverenigingen kunnen makkelijker instromen, we geven jeugdverenigingen werkingsmiddelen en ook projecten voor en door jongeren kunnen aangevraagd worden via het Districtsfonds”, zegt Tom Van den Borne, districtsschepen voor jeugd.

Ook voor sport wordt deze lijn doorgetrokken.

Charlie van Leuffel, districtsschepen voor sport: “Sportverenigingen kunnen de werkingsondersteuning gebruiken om hun aanbod van recreatieve en competitieve sportactiviteiten kwalitatief uit te bouwen. De basisondersteuning stijgt van 250 naar 300 euro. Daarnaast kozen we er voor om ook ‘officials’ mee te tellen in de berekening.”

Doorlopend infrastructuurondersteuning aanvragen

"Voor onze jeugdverenigingen maken we het veel makkelijker om te investeren in hun jeugdlokalen door het nieuwe reglement dat zich focust op kleinere ‘doe-het-zelf’ infrastructuurwerken", aldus Tom Van den Borne. "Verder blijft het voor jeugdverenigingen ook mogelijk om infrastructuur te vernieuwen, kopen of bouwen. Onze buurtverenigingen kunnen voor beperkte aanpassingswerken gebruik maken van een infrastructuurondersteuning. De belangrijkste wijziging is dat de 2 jaarlijkse aanvraagdeadlines verdwijnen. Verenigingen kunnen deze ondersteuning dus het hele jaar door aanvragen."

Geïnteresseerden vinden meer info op www.districtantwerpen.be of via deze rechtstreekse link.

Paul Cordy districtsburgemeester bevoegd voor publiek domein & mobiliteit, burgerlijke stand

 

 

 

 

 

Over District Antwerpen

District Antwerpen is de kern van een bruisende, leefbare en moderne stad. Als het lokale aanspreekpunt voor alle inwoners van postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 houdt district Antwerpen een vinger aan de pols bij alles wat er leeft binnen haar wijken om daar op een verrassende en innoverende manier op in te spelen. 

Op www.districtantwerpen.be lees je meer nieuws over district Antwerpen en al haar verschillende beleidsdomeinen, events en projecten. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen, ondersteuning voor verenigingen en bewoners, verbeteringswerken aan straten of inspraak en participatie: in alles wat district Antwerpen doet wil het inwoners met elkaar verbinden om zo het grootste district van Antwerpen samen nog boeiender maken.

District Antwerpen
Mechelsesteenweg 216
2018 Antwerpen