Eerste deel Stadslus afgerond: Kipdorp en Sint-Jacobsmarkt terug open

Eerste deel Stadslus afgerond: Kipdorp en Sint-Jacobsmarkt terug open

10/6/2024

In mei 2023 startte de heraanleg van de Stadslus. Een omvangrijk project waarin maar liefst 9 straten vernieuwd worden. De firma Besix Infra vernieuwt in opdracht van district en stad Antwerpen, Water-link ism Aquafin en De Lijn de riolering, tramsporen en bestrating. Het eerste van 3 delen wordt afgerond op 14 juni 2024. Vanaf dan veranderen ook de rijrichtingen van de Stadslus en een aantal zijstraten.

Kipdorp en Sint-Jacobsmarkt terug open

De bewoners van Kipdorp kunnen al enkele maanden gebruik maken van een gloednieuwe straat. Vanaf 14 juni 2024 zal ook de Sint-Jacobsmarkt opnieuw opengesteld worden. De riolering en de huisaansluitingen werden vernieuwd. Nieuwe tramsporen in uitgewassen beton zorgen in de toekomst voor een aangename en stillere tramrit. Fietsers gebruiken het enkelrichting fietspad om stadinwaarts te rijden. Waar de straat voldoende breed is, werd een fietspad van 2 meter aangelegd, op de smallere stukken is het 1,75 meter breed. Nieuwe trottoirs zorgen in de drukke Universiteitsbuurt voor een aangename wandelervaring. In het eerstkomende plantseizoen worden nog 20 nieuwe bomen aangeplant.

Met het afwerken van de Sint Jacobsmarkt is een grote mijlpaal bereikt. Een derde van het project is nu afgerond, en de contouren van een veilige en comfortabele as voor voetgangers, fietsers, tram- en autoverkeer worden zichtbaar. De aanleg van de Stadslus is een groot en complex project dat niettemin vlot en binnen het voorziene tijdskader gerealiseerd wordt", zegt districtsburgemeester Paul Cordy.

Rijrichtingen veranderen op 14 juni

Zodra Kipdorp en Sint-Jacobsmarkt opengesteld worden, veranderen de rijrichtingen op de gehele lus. Dit zal aanpassingen van de Antwerpse fietsers en automobilisten vergen. Vanaf Kipdorpbrug rijden ze voortaan niet meer stadinwaarts langs de Lange Nieuwstraat, maar wel via de Sint-Jacobsmarkt en Kipdorp. Zowel fietsers als automobilisten volgen dus verplicht een nieuwe route. Het tijdelijke tweerichtingsfietspad in de Lange Nieuwstraat wordt afgeschaft. Vanaf 14 juni geldt in de Lange Nieuwstraat ook enkelrichtingsverkeer staduitwaarts.

De rijrichting wordt ook omgedraaid in een aantal zijstraten. Zowel de Apostelstraat als Parochiaanstraat wisselen van rijrichting, maar blijven dubbelrichting voor fietsers. Vanaf de Lange Nieuwstraat rijden auto's voortaan de Pruynenstraat in, richting Korte Klarenstraat, om vervolgens via de Lange Klarenstraat weer de Lange Nieuwstraat in te rijden. Fietsers kunnen de Korte en Lange Klarenstraat in twee richtingen blijven gebruiken.

Deel 2: Wijngaardbrug, Wolstraat, Korte Koepoortstraat, Melkmarkt en Korte Nieuwstraat

Inmiddels startte Besix Infra ook al met de heraanleg van deel 2. De eerste rioleringswerken zijn al uitgevoerd. Zodat in de zomerperiode de eerste prefab tramsporen geplaatst kunnen worden. De sporen en bestrating worden in hun geheel aangeleverd. Een methode die in Antwerpen nog niet eerder gebruikt werd.

​Deze tweede fase werd nog eens in twee delen opgesplitst, zodat de hinder voor horeca en handelszaken beperkt wordt. De aannemer voorziet een voetgangerscorridor waardoor alle woningen en handelszaken bereikbaar blijven. De heraanleg van de Korte Nieuwstraat, een deel van de Melkmarkt en een deel van de Sudermanstraat volgt dit najaar.

Deel 3: Lange Nieuwstraat en Apostelstraat

In de Lange Nieuwstraat worden de nutsleidingen vernieuwd in voorbereiding op de heraanleg. De leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom worden vernieuwd. De omwonenden ontvangen een bewonersbrief van de nutsbedrijven of hun aannemer.

​Tijdens de nutswerken wordt de Lange Nieuwstraat plaatselijk onderbroken voor verkeer. Voetgangers en fietsers kunnen steeds langs. Deze werken eindigen eind 2024, waarop de heraanleg volgt.

Geïnteresseerden vinden alle info op www.antwerpen.be/stadslus.

Paul Cordy districtsburgemeester bevoegd voor publiek domein & mobiliteit, burgerlijke stand
Samuel Markowitz districtsschepen bevoegd voor financiën, veiligheid, toerisme, markten & foren, lokale economie, straatbeeld & relatie nutsbedrijven, erfgoed
Andries Gouweloose Publieke Ruimte district Antwerpen
Story image

 

 

 

 

Over District Antwerpen

District Antwerpen is de kern van een bruisende, leefbare en moderne stad. Als het lokale aanspreekpunt voor alle inwoners van postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 houdt district Antwerpen een vinger aan de pols bij alles wat er leeft binnen haar wijken om daar op een verrassende en innoverende manier op in te spelen. 

Op www.districtantwerpen.be lees je meer nieuws over district Antwerpen en al haar verschillende beleidsdomeinen, events en projecten. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen, ondersteuning voor verenigingen en bewoners, verbeteringswerken aan straten of inspraak en participatie: in alles wat district Antwerpen doet wil het inwoners met elkaar verbinden om zo het grootste district van Antwerpen samen nog boeiender maken.

District Antwerpen
Mechelsesteenweg 216
2018 Antwerpen