Herstel bestrating omgeving Hendrik Conscienceplein

Herstel bestrating omgeving Hendrik Conscienceplein

9/2/2024

In voorbereiding van de heraanleg van de Stadslus werden ook in de straten rondom het Hendrik Conscienceplein nutswerken uitgevoerd. De sleuven van deze nutswerken werden tijdelijk hersteld met standaardmateriaal. Stad en district Antwerpen starten nu met een definitief herstel in oorspronkelijke staat van de bestrating van het Hendrik Conscienceplein, Hoofdkerkstraat, Jezuïetenrui, Leeuw van Vlaanderenstraat, Moriaanstraat, Moriaanstraatje, Sint-Pieter-en-Paulusstraat en Wijngaardstraat.

De werken gaan op 19 februari 2024 van start. Tegen de paasvakantie zullen Hendrik Conscienceplein, Hoofdkerkstraat, Moriaanstraat, Moriaanstraatje, en Wijngaardstraat afgerond zijn. De Leeuw van Vlaanderenstraat, Jezuïetenrui en Sint-Pieter-en-Paulusstraat zullen eind mei klaar zijn. Op het Hendrik Conscienceplein wordt enkel de sleuf heraangelegd. In de andere straten zal de aannemer van gevel tot gevel werken.

Alle woningen en handelszaken blijven tijdens de bestratingswerken bereikbaar, er zal steeds een voetgangerscorridor zijn. Na de bestratingswerken volgt steeds een korte uithardingsperiode. Om de voegen te beschermen is er tijdens die periode enkel voetgangersverkeer mogelijk.

Infosessie voor lokale handelaars

District Antwerpen organiseert op 13 februari 2024 van 10 tot 11 uur een infosessie voor de ondernemers In de Nottebohmzaal van de Erfgoedbibliotheek (Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen). Hier zal de aannemer het verloop van de werken en de impact op de handelszaken toelichten.

Geïnteresseerden vinden meer info op www.antwerpen.be/publiekeruimte.

Paul Cordy districtsburgemeester bevoegd voor publiek domein & mobiliteit, burgerlijke stand
Samuel Markowitz districtsschepen bevoegd voor financiën, veiligheid, toerisme, markten & foren, lokale economie, straatbeeld & relatie nutsbedrijven, erfgoed
Erica Caluwaerts Schepen bevoegd voor economie, werk, innovatie, industrie, digitalisering, marketing en communicatie, openbaar domein en rechtszaken
Andries Gouweloose Publieke Ruimte district Antwerpen
Jill Cools woordvoerder schepen Erica Caluwaerts

 

 

 

Over District Antwerpen

District Antwerpen is de kern van een bruisende, leefbare en moderne stad. Als het lokale aanspreekpunt voor alle inwoners van postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 houdt district Antwerpen een vinger aan de pols bij alles wat er leeft binnen haar wijken om daar op een verrassende en innoverende manier op in te spelen. 

Op www.districtantwerpen.be lees je meer nieuws over district Antwerpen en al haar verschillende beleidsdomeinen, events en projecten. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen, ondersteuning voor verenigingen en bewoners, verbeteringswerken aan straten of inspraak en participatie: in alles wat district Antwerpen doet wil het inwoners met elkaar verbinden om zo het grootste district van Antwerpen samen nog boeiender maken.

District Antwerpen
Mechelsesteenweg 216
2018 Antwerpen