Persuitnodiging: kom naar de plantdag van het Tiny Forest in Luchtbal

16/2/2024

District Antwerpen en GoodPlanet Belgium rollen het Tiny Forest-concept uit in wijk Luchtbal met de steun van Colruyt Group. Kom mee de handen uit de mouwen steken in de Columbiastraat en help de kinderen van BuSO De Ark en Leerexpert Castor de bomen planten van dit Tiny Forest. Ook Tom Van den Borne (districtsschepen voor groenvoorziening & parken) zet een spadesteek en plant een boom.

De pers is van harte welkom op woensdag 21 februari om 10 uur voor de aanleg van dit Tiny Forest langs de Columbiastraat (ter hoogte van huisnummer 4) in aanwezigheid van districtsschepen Tom Van den Borne en de leerlingen van  Leerexpert Castor en De Ark.

Meer biodiversiteit en voeling met natuur

Een Tiny Forest® is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Een klein bos als dit verhoogt de lokale biodiversiteit, zorgt ervoor dat de bodem meer water vasthoudt, de luchtkwaliteit verbetert en dat hittestress wordt tegengegaan. Maar dat is zeker niet alles, want GoodPlanet begeleidt en adviseert leerkrachten, leerlingen, buurtbewoners en gemeentewerkers niet enkel bij de aanplant van het bos, maar ook bij het (her)ontdekken van de natuur, het gebruik maken van het bos én het onderhoud.

Lokale scholen adopteren het bos

De leerlingen krijgen de titel van Tiny Forest Rangers en volgen de evolutie van het bos op en dragen er zorg voor. De natuur stimuleert de verbeelding en verwondering. Leerkrachten worden geïnspireerd om de buitenklas ook te gebruiken voor andere lessen dan biologie en zo het frisse neuseffect te ervaren: een verhoogde concentratie en meer betrokkenheid bij de lesinhoud.

Ook de buurtbewoners worden aangemoedigd en op weg geholpen om het als een fijne en gezonde ontmoetingsplek te gaan gebruiken. Deze plantdag is dus het startschot van een prachtig project dat wijk Luchtbal weer een stukje groener maakt en de mensen weer een stukje dichter bij elkaar én de natuur brengt.

Tom Van den Borne districtsschepen bevoegd voor groenvoorziening & parken, jeugd, senioren, leefmilieu
Karen Vertonghen medewerker Publieke Ruime, district Antwerpen

 

Over District Antwerpen

District Antwerpen is de kern van een bruisende, leefbare en moderne stad. Als het lokale aanspreekpunt voor alle inwoners van postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 houdt district Antwerpen een vinger aan de pols bij alles wat er leeft binnen haar wijken om daar op een verrassende en innoverende manier op in te spelen. 

Op www.districtantwerpen.be lees je meer nieuws over district Antwerpen en al haar verschillende beleidsdomeinen, events en projecten. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen, ondersteuning voor verenigingen en bewoners, verbeteringswerken aan straten of inspraak en participatie: in alles wat district Antwerpen doet wil het inwoners met elkaar verbinden om zo het grootste district van Antwerpen samen nog boeiender maken.

District Antwerpen
Mechelsesteenweg 216
2018 Antwerpen