Speel in zes unieke speelstations in Park Spoor Noord

Speel in zes unieke speelstations in Park Spoor Noord

9/2/2023

District Antwerpen heeft de speelterreinen in Park Spoor Noord vernieuwd. De oude speeltoestellen werden verwijderd en vervangen door zes speelstations met een speels treinthema, passend bij de historiek van het park.

Het omvormen en vernieuwen van de bestaande speeltuintjes tot speelstationnetjes startte in september 2022. De oude speeltoestellen werden geleidelijk aan verwijderd en vervangen. Sindsdien werden de nieuwe speelstations een voor een opengesteld voor alle parkbezoekers. Het zesde en laatste speelstation is sinds deze week helemaal klaar voor de eerste spelende kinderen.

Tom Van den Borne (districtsschepen voor jeugd): "District Antwerpen ijvert ervoor dat alle kinderen veilig en zorgeloos kunnen spelen in hun buurt. Met de oplevering van deze speelstations hebben de kinderen uit Antwerpen-Noord iets om naar uit te kijken nu de lente stilaan dichterbij komt. De speelstations zijn klaar voor grote en kleine avonturen. Bij de aanleg was er ook extra aandacht voor de integrale toegankelijkheid van de speeltuintjes zodat werkelijk alle kinderen er samen kunnen spelen en genieten.”

Verspreid door Park Spoor Noord kunnen kinderen nu stoppen en ravotten bij één van deze zes speelstations.

  • Station 'Wasstraat' (aan kant Damplein)
  • Station 'Spoorwegovergang' (aan Ellermanstraat)
  • Station 'Perron' (aan Bredastraat)
  • Station 'Opstelplaats' (aan Demerstraat)
  • Station 'Kiosk' (aan Viséstraat)
  • Station 'Spoor Noord' (op heuvel Park Spoor Noord nabij Demerstraat)

De speelstations verwijzen naar de historie van het park, een voormalig spoorwegemplacement. Elk station kreeg een eigen karakter en invulling. De historiek van Park Spoor Noord werd op een speelse en subtiele manier verwerkt in de speeltoestellen, met kleuren en vormen. De ondergrond werd steeds vervangen door nieuw materiaal.

Verbindend speel- en sportspoor

Er loopt een speelspoor met natuurlijke speelaanleidingen doorheen het middelste gedeelte van Park Spoor Noord. De speelaanleidingen bestaan grotendeels uit robiniahout zodat ze passen in de natuurlijke omgeving van het park. Er komen ook tal van natuurlijke materialen terug zoals speelkeien en boordstenen als opgang op een talud. Er werd bewust gekozen voor verschillende speelelementen die ook gebruikt kunnen worden door volwassenen als onderdeel van een sportroute.

Tom Van den Borne districtsschepen bevoegd voor groenvoorziening & parken, jeugd, senioren, leefmilieu
Isa Jollings consulent publieke ruimte, district Antwerpen

 

Over District Antwerpen

District Antwerpen is de kern van een bruisende, leefbare en moderne stad. Als het lokale aanspreekpunt voor alle inwoners van postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 houdt district Antwerpen een vinger aan de pols bij alles wat er leeft binnen haar wijken om daar op een verrassende en innoverende manier op in te spelen. 

Op www.districtantwerpen.be lees je meer nieuws over district Antwerpen en al haar verschillende beleidsdomeinen, events en projecten. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen, ondersteuning voor verenigingen en bewoners, verbeteringswerken aan straten of inspraak en participatie: in alles wat district Antwerpen doet wil het inwoners met elkaar verbinden om zo het grootste district van Antwerpen samen nog boeiender maken.

District Antwerpen
Mechelsesteenweg 216
2018 Antwerpen