Skip to Content
Speelstraten krijgen financiële ondersteuning

Speelstraten krijgen financiële ondersteuning

20/10/21

District Antwerpen zet extra in op speelstraten. Bewoners kunnen nu ook financiële ondersteuning vragen voor de organisatie van een speelstraat. Deze ondersteuning kan gebruikt worden voor de aankoop van hapjes, drankjes, klein spelmateriaal of kosten voor animatie, workshops …

Elke vakantie, ook in de kerstvakantie

Speelstraten kunnen vanaf nu elke vakantie en elk verlengd weekend georganiseerd worden in district Antwerpen. Voor speelstraten vanaf 25 december 2021 kunnen bewoners een financiële ondersteuning van 50 tot 1000 euro vragen via het districtsfonds.

Een aanvraag gebeurt minstens 7 weken op voorhand en kan alleen ingediend worden door een bewoner van de straat.

Een speelstraat geeft kinderen de kans veilig op straat te spelen. Ouders en andere buren krijgen zo ook de gelegenheid om gezellig te praten en elkaar te ontmoeten. Met deze nieuwe ondersteuning willen we als district onze inwoners een extra steuntje in de rug geven om een speelstraat te organiseren met animatie, spelmateriaal of een workshop. De aanvraagtermijn werd ook korter, zodat bewoners meer tijd hebben om in te dienen”, zegt districtsschepen voor wijkwerking Femke Meeusen.

Meer info op www.districtantwerpen.be of via deze rechtstreekse link.

Femke Meeusen districtsschepen bevoegd voor cultuur, participatie en wijkwerking

 

Over District Antwerpen

District Antwerpen is de kern van een bruisende, leefbare en moderne stad. Als het lokale aanspreekpunt voor alle inwoners van postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 houdt district Antwerpen een vinger aan de pols bij alles wat er leeft binnen haar wijken om daar op een verrassende en innoverende manier op in te spelen. 

Op www.districtantwerpen.be lees je meer nieuws over district Antwerpen en al haar verschillende beleidsdomeinen, events en projecten. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen, ondersteuning voor verenigingen en bewoners, verbeteringswerken aan straten of inspraak en participatie: in alles wat district Antwerpen doet wil het inwoners met elkaar verbinden om zo het grootste district van Antwerpen samen nog boeiender maken.

District Antwerpen
Mechelsesteenweg 216
2018 Antwerpen