Skip to Content
Start heraanleg Schuttershofstraat

Start heraanleg Schuttershofstraat

23/1/2024

De Schuttershofstraat is een populaire winkelstraat in het hart van de stad en krijgt een heraanleg. Buurtbewoners en handelaars kregen vooraf de nodige inspraak en eind 2022 werd het definitief ontwerp goedgekeurd door het districts- en stadscollege. De werken starten eind januari en zullen de straat omvormen naar een winkelerf, waar voetgangers de hele breedte van de straat kunnen gebruiken. Zo wordt het er aangenaam flaneren, vertoeven, winkelen en wonen.

Paul Cordy, districtsburgemeester: "Door te investeren in het straatbeeld willen stad en district de aantrekkingskracht van de Schuttershofstraat verhogen voor bezoekers en ondernemers. De heraanleg zal de identiteit van de straat extra in de verf zetten."

De heraanleg voorziet kwalitatief groen, meer verblijfsruimte en de uitbreiding van het autoluw gebied in de binnenstad. De Schuttershofstraat wordt opnieuw een elegante winkelstraat met comfort en ruimte voor fietsers en voetgangers.

Koen Kennis, schepen voor middenstand: "De heraangelegde Schuttershofstraat zal klasse en meerwaarde uitstralen, passend bij de beleving die we willen creëren in dit winkelgebied. De Schutterhofstraat wordt een Schittershofstraat."

Timing en fasering

De werken starten eind januari en worden in oktober 2024 definitief afgerond. Als eerste stap worden de bestaande bomen verplaatst naar de stedelijke bomenbank. In februari starten de nutswerken. Later in het voorjaar volgen de rioleringswerken en ondergrondse boomconstructies.

  • januari en februari: verplanten bomen naar bomenbank
  • 7 februari tot 21 februari: nutswerken oneven straatkant
  • 22 februari tot 13 maart: nutswerken even straatkant
  • 14 februari tot 12 april: huisaansluitingen
  • april en mei: rioleringswerken
  • mei tot juli: ondergrondse boomconstructies
  • augustus tot oktober: afwerking bestrating en herplanten van de bomen

Autovrije winkelstraat

De Schuttershofstraat wordt een autovrije winkelstraat. Dat kadert in de beleidsvisie om ze te laten aansluiten bij het voetgangersgebied van onder andere de Meir en de Wapper. Daarvoor komt er aan het begin van de straat (kant Komedieplaats) een verdwijnpaalinstallatie. Om maximaal in te zetten op de verblijfskwaliteit en het ontwerp aan te passen aan het toekomstige voetgangersgebied, zijn geen parkeerplaatsen meer voorzien.

De keuze van het materiaal voor de heraanleg wordt afgestemd op de naburige straten en toekomstige projecten die grenzen aan de Schuttershofstraat. Er wordt gewerkt met graniet in mozaïekformaat.

Groene plantvakken en extra bomen

De straat krijgt plantvakken in cortenstaal met een opstand, zodat de kwalitatieve onderbeplanting die erin komt beschermd is. Bovenop de 14 reeds aanwezige bomen komen er 2 nieuwe grote bomen. De bestaande bomen worden verplaatst naar de nieuwe plantvakken.

Geïnteresseerden vinden meer info op www.districtantwerpen.be of via deze rechtstreekse link.

Paul Cordy districtsburgemeester bevoegd voor publiek domein & mobiliteit, burgerlijke stand
Koen Kennis Schepen bevoegd voor financiën, mobiliteit, toerisme, middenstand en decentralisatie
Nicolas Raemdonck medewerker Publieke Ruimte, district Antwerpen

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

Over District Antwerpen

District Antwerpen is de kern van een bruisende, leefbare en moderne stad. Als het lokale aanspreekpunt voor alle inwoners van postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 houdt district Antwerpen een vinger aan de pols bij alles wat er leeft binnen haar wijken om daar op een verrassende en innoverende manier op in te spelen. 

Op www.districtantwerpen.be lees je meer nieuws over district Antwerpen en al haar verschillende beleidsdomeinen, events en projecten. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen, ondersteuning voor verenigingen en bewoners, verbeteringswerken aan straten of inspraak en participatie: in alles wat district Antwerpen doet wil het inwoners met elkaar verbinden om zo het grootste district van Antwerpen samen nog boeiender maken.

District Antwerpen
Mechelsesteenweg 216
2018 Antwerpen