Skip to Content
Stel vragen aan het districtsbestuur tijdens een Vliegend college in je buurt

Stel vragen aan het districtsbestuur tijdens een Vliegend college in je buurt

12/1/2024

Het districtscollege gaat met al haar inwoners in gesprek in hun eigen wijk en strijkt neer in elke postcode van district Antwerpen. Elke inwoner kan binnenkort één van de 6 Vliegende colleges bezoeken. Stel er vragen aan de districtsschepenen of geef suggesties over projecten in jouw straat of wijk. Wat kan beter? Wat kan anders? Laat het weten!

Stel nu jouw vragen

Om het Vliegend college vlot te laten verlopen en alle bezoekers gedetailleerde antwoorden te bezorgen, kan elke inwoner vooraf ideeën of vragen inzenden via www.vliegendcollege.be of deze rechtstreekse link.

Inwoners kunnen vragen stellen over sport, cultuur, senioren, jeugd, groen, openbare werken, subsidies, bestuur en participatie. Vragen over afval, sluikstort, veiligheid, mobiliteit en parkeerbeleid kunnen niet; dat zijn stedelijke bevoegdheden.

Aandacht voor elke postcode

Femke Meeusen (districtsschepen voor participatie): “Elke wijk heeft specifieke vragen, wensen en aandachtspunten. Daarom vinden we het ontzettend belangrijk om met ons Vliegend college al onze postcodes te bezoeken. We willen zo dicht mogelijk bij onze inwoners staan en laten hen zelf de agenda van een Vliegend college bepalen door ons al hun vragen en ideeën te bezorgen.”

Gastvrouw Bieke Ilegems legt alle vragen voor aan de bevoegde schepenen en zorgt ervoor dat de avond vlot en gezellig verloopt. Elke buurtbewoner is welkom voor een gesprek en een drankje. De Vliegende colleges starten telkens om 20 uur:

  • dinsdag 23 januari | DC Linkeroever, Louis Paul Boonstraat 21, 2050 Antwerpen-Linkeroever
  • donderdag 25 januari | BLOC 2030, Columbiastraat 110, 2030 Antwerpen-Luchtbal
  • dinsdag 30 januari | Den Bell, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen-Zuid
  • donderdag 1 februari | Bib Permeke, De Coninckplein 26, 2060 Antwerpen-Noord
  • dinsdag 6 februari | Zuiderpershuis, Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen-Centrum
  • donderdag 8 februari | OC Nova, Schrijfstraat 105, 2020 Antwerpen-Kiel

Wat zijn de bevoegdheden van district Antwerpen?

Femke Meeusen districtsschepen bevoegd voor cultuur, participatie en wijkwerking
David Michiels projectmedewerker Burgerbegroting & participatie, District Antwerpen

 

Over District Antwerpen

District Antwerpen is de kern van een bruisende, leefbare en moderne stad. Als het lokale aanspreekpunt voor alle inwoners van postcodes 2000, 2018, 2020, 2030, 2050 en 2060 houdt district Antwerpen een vinger aan de pols bij alles wat er leeft binnen haar wijken om daar op een verrassende en innoverende manier op in te spelen. 

Op www.districtantwerpen.be lees je meer nieuws over district Antwerpen en al haar verschillende beleidsdomeinen, events en projecten. Sport of cultuur, jeugd of senior, feest of groen, ondersteuning voor verenigingen en bewoners, verbeteringswerken aan straten of inspraak en participatie: in alles wat district Antwerpen doet wil het inwoners met elkaar verbinden om zo het grootste district van Antwerpen samen nog boeiender maken.

District Antwerpen
Mechelsesteenweg 216
2018 Antwerpen